0898577518; 0885905781 luckan@mail.bg

За нас

Овощен разсадник "Петко Люцканов" гр. Николаево е разсадник със среден размер, занимаващ се с производство на овощен посадъчен материал /дръвчета и фиданки/ и лозов посадъчен материал /лозички/ в гр. Николаево, обл. Стара Загора. Почти 30 годишният опит на земеделският производител Петко Люцканов удостоверява гарантирано най-добро качество и напредъка му в отглеждането на овощен и лозов посадъчен материал. Още в средата на 80-те години на миналия век създава разсадник, които е един от първите с идването на демокрацията в Република България. През последното десетилетие г-н Люцканов разширява семейния бизнес, като се стреми да произвежда голямо разнообразие от овощен и лозов разсад и въвежда нови техники. Наред с традиционните сортове, Петко Люцканов се стреми да произвежда винаги най-новите и продуктивни овощни сортове, като използва най-подходящите за климатичните ни условия подложки. С удостоверение № 1036 / 20.04.2005 година и разрешение №0420 му се разрешава да произвежда и търгува с овощен и лозов посадъчен материал. Днес овощен разсадник "Петко Люцканов" гр. Николаево, прилага методи за отглеждане на посадъчен материал с нови технологии и произвежда сертифицирани растения за Българския и Европейския пазар.