0898577518; 0885905781 luckan@mail.bg

Круши

Абат Фител
Период на зреене: 20-25.09 Този сорт круша цъфти средно късно ( около 20-30 април).
Плодове: едни, до много едри (170г, 200-300г, а някой достигат и до 450г.) с кратуновидна форма. Имат доста тънка, слабо грапава кожица. Месото е белезникаво, полутопящо се, сладко, ароматно и с много добро качество.
Опрашване: от Вилямова Масловка, Пас Красан, Клапов Любимец, Жифардова Масловка. Абат Фетел е много добър опрашител.
Белладеджунио
Период на зреене: началото на юли
Плодове: средно едри, сладки, слабо възкисели, умерено ароматни, с много добро качество, от страната на слънцето са леко червени.
Боксова Масловка
Период на зреене: : 15 - 25 Септември
Дърво: умерено растящо, със широко-пирамидална корона; плододава обилно и редовно; късен цъфтеж; лош афинитет към дюлева подложка; средно чувствително на струпясване, средно устойчиво на зимни студове и слабо на повратни пролетни мразове, не понася горещини.
Опрашители: Вилямова масловка, Д-р Жул Гюйо, Клапов любимец, Пас Красан, Пакъмс Триумф
Технологична характеристика: плодовете изискват внимателна манипулация и транспорт; при неподходящ момент на беритба и нерегулиран режим на съхраняване плодовете гният и страдат от потъмняване на месото; подходящи са за консумация в прясно състояние и за преработка, при хладилни условия издържат 2-3 месеца, а при обикновени- 2-3 седмици
Декан на комисията
Период на зреене: края на август
Цъфтеж: средата на април Това е сорт произведен в Франция и е на повече от 100 години
Плодове: с много богат вкус на сладост; много сочно, маслен, парфюмиран. Отлично качество, цвят-бледо жълти. Подходящи са за директна консумация и консервиране. Издържат дълготрайно съхранение (около 4 месеца) и транспортиране.
Хардиепонтова
Период на зреене: 1 до 5 октомври
Плодове: зимен сорт, те са средно едри до едри, дюлевидни, с ребра, зелен икавожълти, винено сладки, ароматни с много добро качество. В обикновени условия се запазват 1 месец, а в хладилни условия 4-5 месеца. Сортът е добър опрашител.
Опрашители: Добра Луиза, Пас Красан, Боскова, Вилямова масловки
Хардива Масловка
Период на зреене: 25.08-05.09
Плодове: есенен сорт, плодовете са над средно едри, тъпо крушовидни, жълтозелени с бронзова ръждивина, почти изцяло сладки, слабо кисели с привкус, ароматни, с отлично качество. Зпазват се в хладилни условия до 3 месеца.
Дърво: силно растящо, встъпва сравнително късно в плододаване, но има добра родовитост. Сортът е добър опрашител.
Опрашители: Добра Луиза, Д-р Жул Гюйо, Клапов любимец, Пас Красан, Жифардова и Харденпонтова масловки.
Жифардова Масловка
Период на зреене: 15-20 юли
Плодове: летен сорт, плодовете те са под средно едри, с матовочервен до яркочервен руменец, сладки, слабо възкисели, умерено ароматни, с много добро качество. Сортът е добър опрашител.
Опрашители: Вилямова масловка, Д-р Жул Гюйо, Клапов любимец, Добра Луиза.
Конференция
Период на зреене: края на септември
Плодове: едри, до много едри, със средно тегло (250-350г), удължено крушовидни; с бледо зелена кожица, до бледо жълто с различни по големина златно-кафяви петна. Плодовете придобиват беритбена зрелост през втората половина на септември, а консумативна в началото на октомври. Плодовете се съхраняват в хладилници до февруари. Използват се основно за десерт - плодовете са с отлични вкусови качества и аромат.
Технологична характеристика: дърветата са умерено растящи, скороплодни, с редовно и обилно плододаване, като имат добър афинитет към дюлевата подложка. Сорта не е чувствителен към мана и струпясване, има добра устойчивост на зимни и повратни студове. Много перспективен сорт, като заслужава да се отбележи, че през 2011 г. реколтата от круши сорт Конференция в света, достигна 935 хил. тона, което надхвърли добивите от предходната година с почти 13% и е рекорд за последните 9 години.
Опрашител: Жифардова масловка, Вилямова масловка, Пас Красан, Боскова масловка и Хардиева масловка. Отличен опрашител.
Кристали
Период на зреене: средата на август
Плодове: средни круши не пожълтяват много, но са зрели. Невероятни на вкус много сочни, сладки стават също за сладко и компоти.
Пас Красан
Период на зреене: 15-25 Октомври
Дърво: средно растящо, приличащо на дюля, с компактен вид, дава постоянни добиви, ако се подрязва правилно; средно ранен цъфтеж; чувствително е към струпясване
Технологична характеристика: плодовете доузряват след беритба; ако реколтата се прибере в края на септември и началото на октомври, плодовете се съхраняват добре в хладилник
Попска круша
Период на зреене: началото на октомври Зимен сорт
Плодове: много едри, продълговато крушовидни, зеленикавожълти, сладки, слабо до средно ароматни, с добро качество. В обикновени условия се съхраняват до 1 месец, а в хладилни камери 3 месеца. Сортът е лош опрашител.
Опрашители: Жифардова, Вилямова, Харденпонтова масловки.
Ранна на Моратини
Период на зреене: края на юли
Плодове: едри със средно тегло (165г), крушовидни, изравнени по-големина. Кожицата е тънка, много гладка, слабо мазна, светложълтеникава, в повечето случаи с красиво розовочервеникаво оцветяване по-огряваната страна. Плодовете са много красиви. Месото е белезникаво, без каменисти клетки, нежно, сочно, от типа на масловките, сладко, ароматично, с много добро качество.
Опрашител: Абат Фетел, Д-р Жюл Гюйо, Жифардова масловка, Пас Красан, Санта Мария. Добър опрашител.
Технологична характеристика: беритбена зрелост плодовете придобиват през първото десетдневие на август. Издръжливостта им на превоз е добра. При хладилни условия могат да се съхраняват до шест седмици. Употребяват се предимно за консумация в прясно състояние. Приготвените от тях компоти са с отлично качество.
Ранна на Моратини
Период на зреене: : началото на август Средно ранен цъфтеж(1-15 април).
Плодове: едри със средно тегло около 200г, крушовидни. Имат тънка кожица, слабо мазна, с леко зачервяване от едната страна, която е огрявана. Месото е много сочно сладко, слабо ароматно и без каменисти клетки. Притежава много добро качество.
Опрашване: от Абат Фетел, Б. Масловка, В. Масловка, Х. Масловка и Пас Красан. Добър опрашител.
Червена Вилямова Масловка
Период на зреене: началото на септември
Плодове: есенен сорт, плодовете те са много едри, приличат на Вилямова масловка, но са малко по-удължени, виненочервени. При контролирани условия на влага и температура се съхраняват 3-4 месеца. Сортът е добър опрашител.
Опрашители: Боскова, Жифардова, Хардиева масловки, Добра Луиза, Пас Красан, Пекъмс Триумф.
Вилямова Масловка
Период на зреене: в края на август
Плодове: летен сорт, плодовете те са много едри, пресечено конусовидни, лимонено жълти, сладки, слабо виненовъзкисели, ароматични с отлично качество. В обикновени плодохранилища се съхраняват до 15 дни, а в хладилници - до 2-3 месеца.
Дърво: има умерен растеж и много добра редовна родовитост. Сортът е добър опрашител.
Опрашители: Боскова масловка, Добра Луиза, Жифардова масловка, Клапов любимец, Пас Красан, Хардиева масловка, Пекъмс Триумф.