0898577518; 0885905781 luckan@mail.bg

Дюли

Асеница
Период на зреене: 15-20.10
За сорта: получен е при кръстосано опрашване на сортовете Пловдивска и Пазарджишка ябълковидна.
Дърво: с умерен растеж, цъфтежът е средно ран.
Опрашване: самоопрашваща се. Встъпва рано в плододаване и е с много добра родовитост.
Плодове: едри с тегло 430 г, с кълбовдно-конична форма, слабо ръбести, изравнени по големина и форма. Кожицата е тънка, гладка, зеленикаво жълта, покрита с фин мъх. Месото е бледожълтеникаво, крехко, сочно, умерено кисело, с приятен аромат и почти без каменисти клетки около семенната камера.
Триумф
Период на зреене: 15-20.10
За сорта: получен при кръстосано опрашване на Пазарджишка ябълковидна и Чешка.
Дърво: има умерен растеж, короната е кълбовидна. Цъфтежът е ран.
Опрашване: - сорт Португалска.
Плодове: Рано встъпва в плододаване. Плодовете са едри - 420 г, закръглено крушовидни, гладки, със слабо изразени ребра. Кожицата е тънка, зеленикаво жълта, с не много мъх. Плодовото месо е жълтеникаво бяло, крехко, умерено сочно, кисело с приятен аромат.
Хемус
Период на зреене:1-10.10
Сорт: получен при кръстосано опрашване на Пазарджишка ябълковидна (местен сорт) с Чешка (местен сорт, вероятно пренесен у нас от Чехия).
Опрашване: от сортовете Асеница, Триумф и Португалска.
Плодове: Встъпва рано в плододаване и плододава редовно. Плодовете са едри, със средно тегло 450 г, изравнени по големина с леко крушовидна до ябълковидна форма, почти без ребра. Кожицата е тънка, лимонено жълта, покрита с фин сивожълт плъх. Плодовото месо е сочно, крехко, сладко, приятно кисело със специфичен аромат, без каменисти клетки, с много добро качество.